Te Maire Express-Akitua

Te Maire Express-Akitua

Regular price
$25.00
Sale price
$25.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Quantity must be 1 or more

Te Maiae Maeve Nui-Imene Pure E Te Imene Tuki

Songs Include:

1. Atiu Enua, 2. Mauke Enua, 3. Mangaia Enua, 4. Atiu Enua, 5. Pukapuka Enua, 6. Tongareva Enua, 7. Mitiaro Enua, 8. Nikao Oire, 9. Tongareva Enua, 10. Pukapuka Enua, 11. Nikao Oire, 12. Avarua Ekalesia